Home

Ook wel eens gestruikeld over een losliggende tegel op een (te smal) voetpad? Of kon u de deur van een winkel niet open krijgen omdat u met één hand uw rollator moest vasthouden?

Onze samenleving is nog lang niet toegankelijk voor iedereen. Een grote groep mensen kan daardoor niet meedoen aan allerlei gewone maatschappelijke activiteiten. Uiteten, naar de film gaan, iemand thuis bezoeken, winkelen, internetten, geld pinnen etc. Wat zulke belemmeringen betekenen in het alledaagse leven wordt nog teveel onderschat.

Voor iedereen is het duidelijk dat woningen, publieke gebouwen en de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Maar de werkelijkheid is helaas anders.

De Werkgroep Toegankelijkheid De Fryske Marren richt zich met haar activiteiten op het beter toegankelijk maken van gebouwen en de woonomgeving in de gemeente De Fryske Marren.