Gratis advies

De werkgroep is een adviescommissie.

De adviezen opgesteld na een onderzoek worden ter kennis gebracht van de éigenaar/gebruiker van het gebouw en van de gemeente De Fryske Marren .Met de gemeente is vooral veel overleg over de woonomgeving van de inwoners van de gemeente.

De adviezen die de stichting uitbrengt zijn gratis. Op wat er met die adviezen gebeurt heeft de werkgroep geen invloed.
Veelal spelen de kosten die een verbetering met zich meebrengt een grote rol bij de realisering van de gewenste of noodzakelijke veranderingen.