Toegankelijkheid gebouwen

Met de gemeente wordt naar aanleiding van de diverse bouwaanvragen regelmatig overlegd over de bouwplannen
Het gaat dan om:

  • Het beoordelen van de toegankelijkheid van een gebouw in de voorbereidingsfase
  • Het beoordelen van de toegankelijkheid na het gereedkomen
  • Het adviseren over te nemen maatregelen om de toegankelijkheid van bestaande gebouwen te verbeteren.

Daarnaast worden – zowel op het verzoek van de gemeente (t.a.v. gebouwen die onder hun verantwoordelijkheid vallen) als op eigen initiatief – bestaande gebouwen onderzocht op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. We staan als werkgroep open voor verzoeken om een gebouw op de toegankelijkheid te onderzoeken, maar een dergelijk verzoek komt slechts sporadisch voor.

In de afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar:

  • Praktijkruimte van artsen, apotheken, tandartsen, fysiotherapeuten en andere gebouwen t.b.v. de eerstelijns zorg (2015)
  • Sportgebouwen (2016)
  • Sportvelden ( 2017)

[Best_Wordpress_Gallery id=”4″ gal_title=”Gebouwen”]

Toegankelijkheid winkels

De Werkgroep Toegankelijkheid De Fryske Marren heeft dit voorjaar een kort onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de winkels in de gemeente.
Er is alleen gekeken of mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen e.d. zonder hulp van anderen de winkel kunnen binnenkomen.

Het resultaat van het onderzoek is dat eigenlijk alleen de supermarkten en bouwmarkten goed toegankelijk zijn. Verder was er een aantal winkels waar tijdens het onderzoek de voordeur open stond, zodat ook die winkels goed toegankelijk zijn.

Verder is geconstateerd dat er nogal wat winkels zijn waar de deur niet automatisch open gaat, maar dat gebruik moet worden gemaakt van een deurkruk, of dat de deur zwaar open gaat door een te zwaar afgestelde deurdranger. In een paar gevallen kwamen winkels voor met een stoep voor de voordeur. Zonder hulp van een ander kunnen rolstoelgebruikers een dergelijke winkel niet binnenkomen. Hierbij wordt opgemerkt dat meestal het winkelpersoneel behulpzaam is om te helpen binnen te komen