Toegankelijkheid woonomgeving

Met de gemeente wordt regelmatig overlegd over de plannen en de uitvoering van groenvoorzieningen in de gemeente, bestratingen en de markeringen daarvan.

Ook op eigen verzoek van de werkgroep worden mogelijke onduidelijkheden of struikelblokken besproken.
Daarnaast kunnen ook burgers verzoeken doen om eens te kijken naar onderdelen van de woonomgeving, die voor mensen met een beperking problemen opleveren. Het kan daarbij gaan op uitgevallen straatverlichting, grote oneffenheden in trottoirs, te smalle trottoirs, geen goede oversteek- plaatsen voor gebruikers van een rollator, rolstoel of scootmobiel en bijv. kinderwagens.

Looproutes in Oudemirdum

In 2017 is op verzoek van een inwoner van Oudemirdum gekeken naar veilige routes binnen dit dorp van de buitenwijken naar de voorzieningen in het centrum. Het gaat daarbij om routes voor mensen met een rollator of rolstoel, maar ook voor mensen met een kinderwagen e.d.
Dit onderzoek leverde op dat met name in de oude kern weinig geschikte en veilige looproutes zijn. De voorzieningen die dan nodig zijn zullen ingrijpend en kostbaar zijn. Het probleem onder de aandacht gebracht van de gemeente, maar we vrezen dat echte verbetering uit zal blijven.

Bushaltes

Voor bushaltes worden in de laatste jaren platforms aangelegd voor de passagiers. De uitvoering van de platforms en hun uitrusting en omgeving moeten geschikt zijn voor mensen die blind/slechtziend zijn en voor gebruikers van rollators en rolstoelen.
Onderzoek dat in 2017 verricht werd laat zien dat de nieuwe platforms weliswaar een geleidestrip hebben voor slechtziende personen, maar dat de informatieborden voor slechtzienden/blinden niet te lezen zijn
Ook de omgeving van het platform (hoe kom je daar?) is lang niet altijd geschikt voor mensen met een beperking en gebruikers met kinderwagens e.d. Sommige bushaltes worden veelvuldig gebruikt door personen die daar met de fiets komen en verder met de bus reizen. Lang niet altijd voorziet de directe omgeving van de halte voor voldoen parkeerplekken voor de fietsen.
De ervaringen van het onderzoek naar de actuele situatie van bushaltes behorende bij de buslijnen in de gemeente De Fryske Marren zijn ter kennis gebracht van de instantie(s) die verantwoordelijk zijn voor deze bushaltes (gemeente resp. de provincie).
Sommige bushaltes worden veelvuldig gebruikt door personen die daar met de fiets komen en verder met de bus reizen. Lang niet altijd voorziet de directe omgeving van de halte voor voldoen parkeerplekken voor de fietsen.

[Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”Woonomgeving”]